Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Een belangrijke stap in dit dossier. Toen de scouts van Averbode ook ons benaderden met hun plannen om zelf een multifunctioneel gebouw neer te zetten, hebben we ons daar meteen achter geschaard en steun geboden, o.a. met het subsidiedossier. We hebben ook de nodige druk gezet op het stadsbestuur om …

Op 22 november 2017

Wat denkt u over het opstarten van een buurtinformatienetwerk (BIN), een samenwerking tussen burgers en de lokale politie? De N-VA is voorstander om buurtinformatienetwerken te promoten en te stimuleren. Een B.I.N. is een geschikt middel om de burgers te betrekken bij het lokaal veiligheidsbeleid …

Op 4 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Sluikstorten en zwerfvuil

Het probleem van sluikstorten aan glasbollen werd in het verleden aangekaart door raadslid Benny Vangelder. Toch blijft de N-VA-fractie sceptisch tegenover het voorstel om mobiele camera's te plaatsen en vraagt ze een evaluatie van het proefproject. Meer leest u in het artikel van HLN 4.11 …

Op 31 oktober 2017

Raadslid Allessia Claes informeerde tijdens de gemeenteraad van 26/10 naar een stand van zaken. Tot 11 oktober konden geïnteresseerde concessiehouders zich aanmelden maar er zijn geen kandidaten. Wat het bestuur dan wel zal doen met het gebouw is nog niet duidelijk. De afbraak van het gebouw wordt …

Op 26 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad - mondelinge vragen, Parkeerbeleid

Het college van burgemeester en schepenen heeft het definitief parkeerplan voor de Houwaartstraat goedgekeurd. Hierdoor wordt het beurtelings parkeren afgeschaft en komen er vaste parkeerplaatsen.  Dat blijkt na een mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes. Zij vindt het niet kunnen dat de …

Op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de 30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant, onder impuls van het Arrondissementeel Bestuur Leuven, hun gedeelde visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van de belangrijkste lokale thema’s is voor de burger, besloot de N-VA met één regioaanpak te komen …