Nieuws

Op 2 augustus 2022

Personen die meer huishoudelijk afval produceren door incontinentiemateriaal hebben recht op een extra tussenkomst in hun afvalkosten vanwege de stad, vindt N-VA Scherpenheuvel-Zichem. Raadslid Alex Van Nijlen nam het voortouw. Hij vroeg al in oktober 2020 aan de raad voor maatschappelijk welzijn …

Op 13 juli 2022

De inwoners van de wijk Stenen Molen in Scherpenheuvel zien hun plan voor groenzones en speelpleintjes eindelijk meer vorm krijgen. Het voorstel hierover van Pieter Boudry kreeg unanieme goedkeuring in de gemeenteraad. Buurtbewoners uit de wijk Stenen Molen in Scherpenheuvel hebben een jaar …

Op 12 juli 2022

Wij vroegen of het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem al een zicht had op de mogelijke impact van de inflatie op het meerjarenplan van de stad? Ook wilden we weten of u een impact kunt verwachten op eventuele meerkosten en investeringen. Het stadsbestuur gaat de zaak bekijken, zo verklaarden …