Nieuws

Op 2 januari 2023

Het bestuur van N-VA Scherpenheuvel-Zichem neemt afscheid van raadslid Pieter Boudry. Na een verzoenings- en tuchtcommissie van de N-VA, bleek een verdere samenwerking niet langer mogelijk. Wij betreuren uiteraard de gang van zaken, maar zien het tezelfdertijd als een opportuniteit om met onze …

Op 20 december 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad - toegevoegde punten

De N-VA-fractie zal op de Raad voor Maatschappelijk Werk van 22 december het voorstel lanceren om een lokaal energiefonds op te richten. Dit energiefonds is nodig voor inwoners die net buiten het statuut voor sociale tarieven vallen, maar het tegelijk zeer moeilijk hebben om hun energiefactuur te …

Op 5 november 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad - mondelinge vragen

Tijdens de gemeenteraad van oktober stelde N-VA voor om een meldpunt ‘Senioren In Nood’ op te richten in Scherpenheuvel-Zichem. Het gaat om noodsituaties van onveiligheid, vereenzaming of isolement. “We moeten als gemeente onze zorgtaak zo goed mogelijk invullen.” aldus gemeenteraadslid Pieter …