Inbrakenplaag in Scherpenheuvel-Zichem

Op 22 november 2017

Wat denkt u over het opstarten van een buurtinformatienetwerk (BIN), een samenwerking tussen burgers en de lokale politie?

De N-VA is voorstander om buurtinformatienetwerken te promoten en te stimuleren. Een B.I.N. is een geschikt middel om de burgers te betrekken bij het lokaal veiligheidsbeleid.

Via deze samenwerking tussen buurtbewoners en de lokale politie wordt van buurtbewoners waakzaamheid en alertheid verwacht (geen burgerwacht!). Aldus nemen burgers -maar ook lokale ondernemers zoals juweliers, winkeliers,...- een verantwoordelijkheid voor de veiligheid op zich en worden zij aangemoedigd om verdachte handelingen en personen sneller te melden aan de lokale politie.

De politie evalueert de inlichtingen en brengt -indien nodig- de B.I.N.-leden hiervan op de hoogte.

Een B.I.N. heeft als doel:

  • Bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel,
  • Bevorderen van de sociale controle,
  • Verspreiden van de preventiegedachte,

Om dit te bereiken wisselen de aangesloten B.I.N.-leden en de lokale politiedienst informatie uit volgens een vastgelegde werkwijze. Daarnaast worden door de politie preventietips verspreid.

In sommige gemeenten heeft dit systeem al bewezen het aantal woninginbraken te kunnen terugdringen.

Wij vroegen al meermaals dat het bestuur van Scherpenheuvel-Zichem, maar ook de lokale politiezone initiatieven zouden nemen om de buurtinformatienetwerken te promoten en buurtbewoners ertoe aan te zetten om deze samenwerking met de lokale politie op te starten.

 

UPDATE: Op de gemeenteraad van 23 oktober 2017 werd opnieuw het voorstel gelanceerd door raadslid Allessia Claes, waarop de burgemeester repliceerde bereid te zijn om promotie te voeren. 

Wij wachten hoopvol af.

 

Meer info over hoe je een BIN kan opstarten in je wijk en hoe dit werkt, kan je hier vinden: https://www.besafe.be/bin

#VeiligInScherpenheuvelZichem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is