Wat is de impact van de inflatie op het meerjarenplan van Scherpenheuvel-Zichem? Wat zult u daarvan ondervinden?

Op 12 juli 2022

Wij vroegen of het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem al een zicht had op de mogelijke impact van de inflatie op het meerjarenplan van de stad? Ook wilden we weten of u een impact kunt verwachten op eventuele meerkosten en investeringen.

Het stadsbestuur gaat de zaak bekijken, zo verklaarden ze. Er komt later op het jaar waarschijnlijk een aanpassing. We volgen het voor u op.

 

Mondelinge vraag op de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem op 23 Juni 2022

Uit een recente studie van Belfius bleek dat de huidige inflatie een veel grotere negatieve impact heeft op de gemeentefinanciën dan de coronacrisis.

De lokale besturen krijgen hoogst waarschijnlijk dit jaar een grote financiële schok te verwerken. Onder meer de hogere loonkosten, de torenhoge energiefacturen en de stijgende bouwkosten zullen een grote impact hebben op het financiële evenwicht van de stad.

Om een voorbeeld te geven bleek dat in Diest de loonkosten nu reeds met 1,2 miljoen euro zijn toegenomen en dat de stad Diest verwacht  dat ze tegen het einde van het jaar ruim 43% meer zullen betaald hebben voor energie dan vorig jaar.

Wat de openbare werken betreft blijkt een gemiddelde stijging van 25% in de prijzen waardoor heel wat steden en gemeenten hun investeringen moeten herbekijken en hier en daar zelfs schrappen.

 

  • Heeft het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem al een zicht op de mogelijke impact van de inflatie op het meerjarenplan van de stad?
  • Kan er een raming worden gegeven van de mogelijke meerkosten qua lonen, energie en openbare werken in Scherpenheuvel-Zichem?
  • Komen er investeringen in Scherpenheuvel-Zichem in het gedrang omwille van de stijgende prijzen?

 

Antwoord van het stadsbestuur:

De stad zegt nu nog niet te beschikken over de precieze cijfers. Ze worden momenteel verzameld en de nodige berekeningen worden gemaakt.

Die cijfers worden in de zomer voorgelegd aan het managementteam om te bekijken waar er eventueel moet ingegrepen worden. Eventueel zal er, sneller dan december, een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorgevoerd worden.

Van zodra dit besproken wordt door het college van burgemeester en schepenen kunnen de raadsleden dit mee opvolgen via de notulen. Dit zal alleszins ter sprake komen bij komende gemeenteraden.

 

Onze reactie:

We volgen die eventuele aanpassingen voor u op en houden u op de hoogte.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is