Onze vraag aan het stadsbestuur: komt er een concrete oplossing voor 70 sporters uit Scherpenheuvel-Zichem die niet langer terechtkunnen in Diest?

Op 26 juni 2022, over deze onderwerpen: Sport / vrije tijd / jeugd, Sport en verenigingen

De stad heeft contact genomen met Diest, maar stelt zich afwachtend op. Ook het zich ‘open stellen’ voor intergemeentelijke samenwerking blijft vaag. Concreter wordt het voor de locatie: ‘al zeker niet op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem’. Sport is en blijft een domein waarin het stadsbestuur veel meer zou kunnen doen. Het is nodig dat we blijven aandringen op beterschap.

Vraag van Pieter Boudry aan het stadsbestuur:

De recente plannen van het stadsbestuur in Diest zijn de doodsteek voor atletiekclub ROBA.

Momenteel oefent de club op een 400 meter-atletiekpiste, en willen ze die behouden in het toekomstige Warande sportpark. In de plannen van het gemeentebestuur is er echter sprake van een piste van 200 meter, maar die is voor de atletiekclub ROBA Diest niet bruikbaar, wat ook door heel wat experten werd toegelicht. Het stadsbestuur van Diest heeft hier echter tot op heden geen oren naar, en daarom dreigt de club haar bestaansreden in Diest te verliezen.

De club verzamelde bijna 2.000 handtekeningen (status 20 juni 2022) in een petitie voor het behoud van een piste van 400 meter. Ze vreest echter haar activiteiten uit Diest te moeten verhuizen als het Diestse stadsbestuur haar (200-meter) plannen doorzet. Zo dreigt ROBA Diest na 75 jaar ophouden te bestaan.

De Diestse atletiekclub ROBA is snelgroeiend en heeft ondertussen meer dan 260 leden, waaronder ook een 70-tal (60-tal kinderen en 10-tal volwassenen)  uit Scherpenheuvel-Zichem zelf.

Daarom mijn vragen :

  • Heeft het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem reeds officieel of officieus samengezeten met het stadsbestuur van Diest om de problematiek eventueel samen intergemeentelijk op te kunnen lossen?
  • Zijn er gebieden op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem die in aanmerking zouden kunnen komen om een atletiekpiste uit te bouwen en de Club op ons grondgebied te kunnen huisvesten?
  • Is er interesse vanuit dit stadsbestuur om dit type sportinfrastructuur uit te bouwen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, wetende dat er sowieso te weinig atletiek-infrastructuur aanwezig is in onze brede regio.
  • Zijn er manieren waarop het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem zou kunnen samenwerken met de gemeente Diest om een oplossing mogelijk te maken die aan de verzuchtingen van de Club tegemoet komt?

Antwoord van het stadsbestuur:

We hebben contact genomen met het stadsbestuur van Diest en hebben kennis genomen van de problematiek. Een oplossing op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem zien we niet direct zitten. We staan wel open voor intergemeentelijke samenwerking met Diest, maar wachten hun vraag hieromtrent verder af.

Onze reactie:

Heel afwachtend, als u het ons vraagt.

 

Lees hier het artikel in Hageland Express

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is