N-VA Scherpenheuvel-Zichem pleit in de gemeenteraad voor meer zitbanken aan de wandelwegen

Op 27 juni 2022, over deze onderwerpen: Cultuur & toerisme, Gemeenteraad - mondelinge vragen

‘Wat zou het goed zijn als hier nu ergens een zitbank stond’. Wie toe is aan een rustpauze, langs de mooie wandelwegen in Scherpenheuvel-Zichem, vraagt het zich wellicht af. Wij erkennen deze reële behoefte en stelden de vraag in de gemeenteraad.

Scherpenheuvel-Zichem telt heel wat mooie wandelroutes die druk bezocht worden. Als bedevaartstad trekken we dan ook heel wat mensen van alle leeftijden aan die een wandeling van en naar Scherpenheuvel-Zichem plannen. Bovendien biedt onze stad en omliggende natuur heel wat mogelijkheden tot wandelrecreatie. Een belangrijk aspect tijdens een wandeling is echter de mogelijkheid om af en toe een rustpauze te kunnen inlassen, zeker voor de oudere mensen, mensen met gezondheidsproblemen of wat minder mobiele mensen die zich hieraan wagen. 

Op veel plaatsen is de aanwezigheid van zitbanken eerder beperkt of zijn ze zelfs afwezig. Plaatsen voor een familie-picknick of waar je een openbare barbecue kan houden ontbreken in Scherpenheuvel-Zichem.

Uiteraard is niet elke locatie is geschikt voor het bijplaatsen van banken, aangezien er ook rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld de bereikbaarheid voor onderhoud. Onderhoud dat momenteel trouwens vaak te wensen overlaat.

Vervolgens is het belangrijk dat eerst de wandelroutes geëvalueerd worden en er zoveel als mogelijk geënt kan worden op het knooppuntennetwerk. Samenwerking met de provincie en/of Natuurpunt lijkt ons dan ook een must om concrete plannen hieromtrent professioneel te kunnen uitwerken.

Het bijplaatsen van banken en het creëren van picknickzones heeft tot doel onze stad te kunnen laten groeien en bloeien als aangename toeristische wandelbestemming.

Het toerisme en de lokale economie van Scherpenheuvel-Zichem kunnen nog steeds een boost gebruiken. Onze partij heeft dat al meermaals aangekaart. Daarom is het van belang om ook de ‘look & feel’ van de wandelingen een aangenamer toeristisch karakter te geven. Het is wenselijk om ook in te zetten op een uniforme toeristische huisstijl. Niet alleen voor online en offline communicatie, maar ook voor toeristisch meubilair zoals borden en banken.

Vraag van Pieter Boudry aan het stadsbestuur:

N-VA-gemeenteraadslid Pieter Boudry, stelde daarom tijdens de gemeenteraad volgende vragen aan het stadsbestuur:

  • Is het stadsbestuur er zich van bewust dat het aantal zitbanken op sommige wandelingen nog ontoereikend is? Wil men hier verder op inzetten?
  • Hoeveel picknickbanken en zitbanken zijn er nu aanwezig langs onze wandelwegen? En kunnen deze worden uitgebreid?
  • Wie staat nu in voor de schoonmaak van deze banken? Kan er meer worden ingezet op het “proper houden” van deze banken, zeker tijdens het toeristische seizoen?
  • Komt er een plan voor uitbreiding van zitbanken, picknickplaatsen en/of barbecue plaatsen, plaatsen om uit te rusten of mensen samen te brengen?
  • Kan er voorzien worden in meer banken op verschillende routes die tot het gemeentelijk grondgebied behoren? Is het stadsbestuur hierover al met Natuurpunt in overleg gegaan?
  • Welk is de stand van zaken met betrekking tot de nood aan toegankelijke publieke toiletten. Herinner u het “plas-plan” die ik heb voorgesteld in mei 2021, nu ondertussen meer dan een jaar geleden, en waar de toenmalige schepen enthousiast op reageerde en hier “werk van ging maken”? Hoe past dit plasplan in het wandel & zitbankenplan van Scherpenheuvel-Zichem?

Antwoord van het stadsbestuur:

We kunnen hier nu geen antwoord op geven. Er zijn heel wat vragen gesteld en we hebben tijd nodig om dit allemaal voor te bereiden. Het antwoord op de vraag zal schriftelijk worden overgemaakt binnen de maand.

Onze reactie:

Vaag allemaal. We houden u op de hoogte.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is