N-VA roept op om de Corona-subsidies voor lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen billijk en eerlijk te verdelen

Op 27 oktober 2020, over deze onderwerpen: Adviesraden, coronacrisis, Verenigingen

De coronacrisis heeft een serieuze impact gekend op de werking en inkomsten van veel verenigingen. In juni besliste de Vlaamse regering om met een Coronanoodfonds de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen bij te staan. Scherpenheuvel-Zichem ontving uit dit noodfonds een bedrag van maar liefst 230.171,48 euro en mag volledig autonoom beslissen hoe ze deze middelen verdeelt over de verschillende verenigingen.

N-VA Scherpenheuvel-Zichem hoopt dat de subsidies zo veel mogelijk terecht komen daar waar ze het meest nodig zijn. We zijn er ons van bewust dat daarmee niet alle geleden verliezen zullen worden opgevangen, maar we hopen wel dat alle lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen hiermee het hoofd boven water kunnen houden.

Adviesraden en verenigingen geven hun mening

N-VA Scherpenheuvel-Zichem betreurt het dat de coalitie reeds communiceerde over de verdeling van de subsidies op sociale media terwijl dit nog niet werd besproken met de adviesraden en de gemeenteraad. Een eerste ontwerp om de Vlaamse subsidies onder de 184 verenigingen te verdelen, wordt momenteel nog besproken. Vorige week reageerde al enkele sportverenigingen in de pers met de vraag de subsidieverdeling te herbekijken, rekening houdend met de effectieve noden en gemaakte kosten.

Als partij rekenen we er op dat het stadsbestuur rechtstreeks in overleg én in debat gaat met de adviesraden en de verenigingen. Enkel op die manier kan het voorstel afgetoetst worden met de realiteit op het terrein en waar nodig worden bijgestuurd. We hopen alleszins dat het stadsbestuur oren heeft naar de bekommernissen van de verenigingen, maar ook rekening houdt met de effectief gemaakte kosten sinds de coronacrisis.

Geen Sinterklaaspolitiek

Een noodfonds is in de eerste plaats bedoeld om noden te lenigen. De N-VA-afdeling doet daarom een expliciete oproep aan het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem om de subsidieverdeling uit het Vlaamse noodfonds op een billijke en redelijke manier te verdelen onder de verenigingen. In deze moeilijke coronatijden vragen we geen Sinterklaaspolitiek, maar een professionele aanpak, een duidelijk plan en met een eerlijke verdeelsleutel.

Op de gemeenteraad van november zal duidelijk worden of het stadsbestuur rekening zal houden met de bezorgdheden van de adviesraden en onze verenigingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is