Meerjarenplan Scherpenheuvel-Zichem niet meer dan een lege doos

Op 21 december 2019, over deze onderwerpen: Financiën

Onze inwoners hebben in 2018 de kaarten geschud en verwachten daden. De verkiezingsbeloften moesten waargemaakt worden. Van deze beloften blijft echter weinig tot niets over.  Het meerjarenplan dat voorligt tracht vooral te voldoen aan de administratieve verplichtingen, niet minder maar zeker ook niets meer. Een plan met een focus op schuldafbouw die dan “hopelijk” tegen het einde van de legislatuur voldoende ruimte laat aan deze meerderheid om cadeaus te kunnen uitdelen tegen de volgende verkiezingen. “En als kers op de taart komt de beloofde belastingverlaging er niet”, stelt de N-VA.

Geen vernieuwing

Dit meerjarenplan is weinig innovatief. Waar is de ambitie, de motivatie en de vernieuwing? Wat is er verrassend aan dit plan? “Bitter weinig”, aldus de N-VA-fractie. Investeringen worden voorzien om de lopende projecten verder te zetten en daarnaast worden er budgetten voorzien voor vage plannen. Er is amper iets uitgewerkt op een jaar tijd. De N-VA verduidelijkt: “Dit is de coalitie van de roestige vastheid, die ter plaatse blijft trappelen.

De verkiezingsslogan “voor u” verdwijnt in het niets. “De “U” in dit verhaal is alleszins niet onze eigen burger”, aldus A. Ooms. Het overgrote deel van het budget wordt voorzien voor werkingskosten en subsidies voor de kerk en het laatste deel van de koek, de laatste kruimel, is voor onze eigen inwoners. Heel veel mooie maar vage woorden, ook in het meerjarenplan maar weinig concreets. “Onze inwoners blijven op hun honger zitten en wij ook. De belangrijkste hoekstenen van deze stad: het verenigingsleven, sport, cultuur krijgen nauwelijks aandacht in dit meerjarenplan”, beargumenteert raadslid Ooms.

Er zijn geen plannen voor de heraanleg van het stadspark rond het Peeterskasteel, geen mobiliteitsplan, er zijn geen middelen voor stadsmarketing, geen investeringen noch plannen voor een bruisende stad, geen kunstgrasvelden voor onze voetbalverenigingen, geen extra sportfaciliteiten, geen investeringen voor het aantrekkelijker maken van onze gemeente, geen zuurstof voor de stadscentra, geen realisaties voor de opstart van een ondernemersraad noch de broodnodige creatie van een bedrijventerrein … “We blijven dus met zijn allen op onze honger zitten.”

De beloofde belastingverlaging komt er niet, de verzwegen belastingverhoging wel.

Meer dan 2 miljoen euro extra belastinginkomsten voor deze legislatuur. “Verkiezingsbelofte gebroken, puur kiezersbedrog.” aldus de N-VA-fractie. Het stadsbestuur beloofde een belastingverlaging vanaf 2021, ten laatste 2022. De realiteit, het meerjarenbudget vertoont een jaarlijkse verhoging van de belastinginkomsten met één recordjaar in 2023 van meer dan 3%. “De beloofde belastingverlaging, zien we nergens terug. Daarmee breekt deze coalitie de grootste verkiezingsbelofte. Puur kiezersbedrog dus.” aldus raadslid P.  Boudry.

Geen concreet kerkenplan.

Het meerjarenplan ligt op tafel met onder andere hoge bijdragen voor de kerkfabrieken. De N-VAis zeer blij te vernemen dat er budgetten worden voorzien om de kerk van Zichem in zijn glorie te herstellen. Een visie op lange termijn is er echter niet. “De kerk van Zichem werd te lang verwaarloosd, zodat  we nu de gevolgen dragen.”, aldus de N-VA-fractie. “We moeten fors investeren ten koste van onze eigen inwoners en verenigingen, maar liefst 3 miljoen euro.” De N-VA-fractie vraagt reeds lange tijd om een kerkenplan op te stellen op lange termijn, en investeringen en eventuele herbestemmingen in kaart te brengen. “Dit had klaar moeten zijn, het bestuur kreeg een jaar de tijd”, aldus de fractie.  “Opnieuw investeert deze coalitie niet in de mensen, maar in stenen en de kerkfabrieken."

Vernieuwing dankzij N-VA

Enkele N-VA-voorstellen van de afgelopen jaren (vanuit de oppositie) zijn de enige elementen van vernieuwing in dit plan, zoals de invoering van het zorgparkeren, het opstarten van professionele stadsmarketing, het lanceren van een stadsapp, …  Het opkopen van enkele terreinen rond het zwembad om te beplanten voor een nieuw stadspark is een eenzame kers op een voor de rest ‘platte taart’.

Dit is geen investeringscoalitie, slechts een schuldafbouwcoalitie. Dit is geen belastingverlagingcoalitie, wel een belastingverhogingscoalitie. Er staat voor meer dan 5 miljoen budgetoverschot ingeschreven eind 2025, en dit 1 jaar na de volgende verkiezingen van 2024. Helaas wordt  die ruime budgettaire marge niet terug geïnvesteerd in de inwoners, handelaars, ondernemers en verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem. Dit meerjarenplan is een lege doos. Het is met andere woorden duidelijk dat dit de legislatuur teveel is en wordt voor CD&V & Open VLD. De laatste mag het ledlicht uit doen. 

 

Namens de N-VA Fractie: Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Lieven Simon, Alex Van Nijlen

*Bijlage: Grafiek: Belastingstijging voor Scherpenheuvel-Zichem

*ANNEX: Verkiezingsbeloftes

https://www.robtv.be/nieuws/stad-scherpenheuvel-zichem-belooft-inwoners-een-belastingverlaging-66568
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blhne_03311521

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is