Groenzones en speelpleintjes voor Stenen Molen

Op 13 juli 2022

De inwoners van de wijk Stenen Molen in Scherpenheuvel zien hun plan voor groenzones en speelpleintjes eindelijk meer vorm krijgen. Het voorstel hierover van Pieter Boudry kreeg unanieme goedkeuring in de gemeenteraad.

Buurtbewoners uit de wijk Stenen Molen in Scherpenheuvel hebben een jaar geleden een plan voorgelegd aan het stadsbestuur om hun wijk groener en aangenamer te maken. Om schot in de zaak te krijgen legde Pieter Boudry dit als bijkomend agendapunt voor aan de gemeenteraad van donderdag 23 juni 2022. Zijn voorstel voor meer groenzones en speelpleintjes kreeg unanieme goedkeuring.

De betrokken schepen heeft op die gemeenteraad erkend dat er een tekort is aan groenzones en speelpleintjes. Daarom is er een groenzoneplan in de maak dat al ‘zo goed als af is’. Er werd ook gezegd dat er een speelpleintjesplan aan zit te komen. De stad wilde zich niet vastpinnen op een timing voor effectieve implementatie en realisatie, ook niet binnen deze legislatuur.

Het ingediende agendapunt, werd (lichtjes aangepast) unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit is zeer goed nieuws. Er komt een volledige ondersteuning voor méér groen en méér speelpleintjes.

Voorgeschiedenis en achtergrond

Om de wijk Stenen Molen te kunnen realiseren moest er heel wat groen gerooid worden. In samenspraak met Natuur en Bos werd er dan ook overeengekomen dat het gerooide bos door de projectontwikkelaar moest worden gecompenseerd. Het is de plicht van het stadsbestuur om hierop toe te zien en omdat dit niet gebeurde komen de inwoners zelf met een volledig uitgewerkt boscompensatieplan. Er werd in oktober van 2021 enkel beslist tot ‘aanplanting van bomen in bestaande en nieuwe plantvakken’ ter vervanging van het gekapte bos. Het resultaat is echter bedroevend, een handvol boompjes. Veel te weinig en dus duidelijk ontoereikend naar zowel de verplichting vanuit de projectontwikkelaar als naar de vraag van de inwoners van de wijk.

Stadsmonitor toont aan: Scherpenheuvel-Zichem hinkt achterop met speelvoorzieningen

Ook de vraag naar een speelpleintje werd niet ingewilligd. Volgens de stadsmonitor hinkt Scherpenheuvel-Zichem ook hier zwaar achterop. Met 61% van onze inwoners die vinden dat er niet voldoende speelvoorzieningen zijn in Scherpenheuvel-Zichem doen we bijna dubbel zo slecht als het gemiddelde in het Vlaams Gewest. Werk aan de speelpleinwinkel dus.

Daarom vraagt N-VA Scherpenheuvel-Zichem ook hier dringend werk van te maken. “Wij vragen om eindelijk actie te ondernemen rond het plaatsen van speelvoorzieningen, het liefst met inclusieve speeltuigen, waar ook minder-valide kinderen makkelijk en veilig op kunnen spelen”, stelt Pieter Boudry. “Wij vragen concreet om uitvoeringsplannen te presenteren, zowel voor de boscompensatie, alsook voor de realisatie van recreatie en speelpleinen”.

 

 

 

Het plan van de inwoners

Hieronder het detail van wat de inwoners zelf als plan hadden ingediend bij het stadsbestuur:

VOORSTEL COMPENSATIE BOS

A) Rij bomen planten om de +/- 4 meter (rest van strook opgevuld met bodembedekkers, zeker plaats voor een 15-tal bomen)

B) Perenlaan: Momenteel 6 bomen geplant waarvan 2 kapot. Deze 2 dode bomen vervangen en +/- 6 extra bomen planten (is voldoende plaats voor!)

C) Perzikenlaan: in de berm is minder plaats om grote bomen te planten. Eventueel wel plaats voor smalle zuilbomen gecombineerd met bodembedekkers/wilde bloemen. Nog beter voorstel: wegversmallingen met aanplanting van grotere bomen (idem als in de naastliggende wijk: zie Marslaan en Saturnuslaan)

D) Achter Colruyt: aanleg divers minibos met bomen kriskras door elkaar (heel veel ruimte om het vroegere bos deels te compenseren!)

E) Appellaan: idem als C Perzikenlaan

F) Tussen Sparrenlaan en Stenenmolenstraat: voldoende plaats voor minibos. Met minibos bedoelen wij dus niet hier en daar sporadisch een boom maar VELE diverse bomen kriskras door elkaar

Rond het wad (Wij hebben vragen bij het nut van dit wad: het wad ligt namelijk bovenaan een heuvel waardoor er nooit water in komt?!)

Voorstel voor ruimte rond wad:

- rond het wad bomen planten om de +/- 3 meter

- dode bomen vervangen

- in het wad riet met wuivende palmen/ wilde bloemen

G) Vlak voor de huizen van de Sparrenlaan: Meer bomen op kasseistrook rekening houdend met uitrit garages/parkeerplaatsen.

H) Stenenmolenstraat: meidoornhaag doortrekken tot aan het bruggetje (wad)

I) Pas ingezaaide strook: aanvulling met kleinere boompjes

J) Dode bomen vervangen + aanvulling extra boompjes/struiken

K) Sparrenlaan: Meer bomen: voldoende plaats om rij bomen door te trekken (om de 3 à 4 meter)

L) Dode bomen vervangen en struiken/beukenhaag verder aanvullen

 

VOORSTEL SPEELPLEINTJE:

Hiernaast zou er onderzocht kunnen worden wat voorzien kan worden van recreatieve speeltuigjes, speelpleintjes, bankjes en/of andere recreatieve elementen. Een voorbeeld konden we onlangs gerealiseerd zien in Diest:  klik hier voor de ROB-reportage

In dit voorbeeld wordt er met name ook rekening gehouden met speeltuigjes die aangepast zijn voor kinderen met een beperking, die meteen ook mee geïntegreerd kunnen worden.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is