Drie speerpunten voor een ondernemend Scherpenheuvel-Zichem

Op 17 september 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Ondernemers, handelszaken, horeca bepalen mee het succes van onze stad. Zij zorgen immers voor levendige handelskernen, succesvolle evenementen en een stad waar inwoners zich thuis voelen. Het is dus vanzelfsprekend dat een stadsbestuur haar ondernemers maximaal moet ondersteunen.

Bestuurslid Lieven Simon werkte hiervoor een concreet actieplan uit om onze ondernemers en handelskernen actief te ondersteunen en de lokale handel nieuw leven in te blazen.

“Ons actieplan is gesteund op drie grote pijlers” stelt Lieven Simon “een digitale toegangspoort voor ondernemers en inwoners, een ondernemersraad per kern of per doelgroep en een aantal kleinere maatregelen die de toegang tot onze lokale ondernemers moet vereenvoudigen. We gaan voor een heel concreet plan met realiseerbare actiepunten.”

 

Ondernemers in de kijker

 • We gaan resoluut voor een aantrekkelijk en dynamisch digitaal uithangbord voor en door onze ondernemers. Een aparte portaalsite waar inwoners en ondernemers alle informatie kunnen terugvinden over onze lokale handel en wandel.
 • We zorgen voor een actuele ondernemersgids waar je zonder moeite het restaurant, de kledingzaak of de vakman vindt die je nodig hebt. Onze ondernemers kunnen zelf via een inlogsysteem gegevens aanpassen zoals het aanbod van producten of diensten, contactgegevens, openingsuren , enz…  Een jaarlijkse vakantie of een opendeurdag? Laat het weten via de portaalsite.
 • De website moet niet alleen informatie verschaffen, maar ook actief promotie voeren voor onze ondernemers. Gezamenlijke evenementen zoals een shopping-night, een hapje-tapje of de opening van een nieuwe zaak moeten in de kijker worden gezet. Ook leegstand of speciale acties kunnen langs deze weg onder de aandacht worden gebracht.
 • Ten derde voorziet onze nieuwe website in een digitaal loket voor onze ondernemers. Niet alleen moet onze website de ondernemer en de klant dichter bij elkaar brengen, zij moet ook de ondernemer en het bestuur nauwer met elkaar verbinden. Zelfstandigen, KMO’s, ondernemers of mensen die overwegen een zaak te starten moeten hier terecht kunnen voor alle praktische informatie, formulieren, aanvragen, vergunningen, enzovoort. Welke wegenwerken staan er het komende jaar gepland? Een parkeerverbod aanvragen? Kan ik subsidies of premies krijgen? U kan terecht in dit digitale loket op maat van de ondernemer.
 • Dit alles wordt ook gekoppeld aan de Stadsapp en social media, een moderne app voor de smartphone waarop alle info kan geraadpleegd worden. Ook de social media, zoals Facebook verliezen we niet uit het oog. We trachten alle bestaande lokale initiatieven (bijv. “Averbode handelt”, “Scherpenheuvel-Zichemse ondernemers”, “Shoppen en gastronomie”)  te bundelen en te ondersteunen.

Ondernemers in overleg

 • Onze nieuwe portaalsite moet natuurlijk ook gevoed worden met allerhande leuke initiatieven en evenementen. Hiervoor voorzien we overlegorganen op maat van bepaalde kernen of een bepaald type ondernemers. We moeten erkennen dat de noden of verzuchtingen van bijvoorbeeld Averbode, Zichem of Scherpenheuvel niet noodzakelijk gelijk lopen.
 • Met bijvoorbeeld een maandelijks horeca-overleg en handelaarsoverleg per kern zetten we al een grote stap in de goede richting.
 • Een homogeen gezelschap met gezamenlijke doelstellingen die samen initiatieven kunnen nemen. De horeca en handelaars die samen een evenement willen uitwerken kunnen langs deze weg afspraken maken en in overleg treden met het stadsbestuur.
 • Een “fashion-weekend” georganiseerd door de kledingzaken of een “hapje-tapje” door de horeca kunnen in deze overlegraden worden uitgewerkt samen met het bestuur die een ondersteunende en faciliterende rol op zich neemt.

Ondernemers in ondersteuning

Tot slot nemen we nog een aantal kleinere maatregelen die de lokale economie een duwtje in de rug moeten geven.

 • Zo engageren we ons dat de randparkings gratis blijven zodat de klant niet wordt afgeschrikt om inkopen te doen in onze handelskernen.
 • We voeren een cadeaubon in die kan gebruikt worden bij onze lokale handelaars.
 • Er komt een flexibel terrasreglement tegen een maandelijkse vergoeding.
 • De stad ondersteunt gezamenlijke initiatieven logistiek en financieel door bijvoorbeeld de bedeling van flyers of het voorzien de nodige signalisatie.

“We moeten er alles aan doen om het ondernemerschap in onze stad te stimuleren. Met dit pakket aan maatregelen, waarvan hier slechts een korte samenvatting, zetten we een ernstige stap in de goede richting. Het bestuur ondersteunt, de ondernemers laten de lokale economie bloeien", aldus Lieven Simon.

Voor meer informatie over het volledige actieplan ondernemen van N-VA Scherpenheuvel-Zichem kan u steeds terecht bij Lieven Simon (lieven.simon [at] n-va.be of 0476/23.84.08)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is