Dialyse-, stoma- en incontinentiepatiënten wachten al (heel) lang op een tegemoetkoming in Scherpenheuvel-Zichem.

Op 2 augustus 2022

Personen die meer huishoudelijk afval produceren door incontinentiemateriaal hebben recht op een extra tussenkomst in hun afvalkosten vanwege de stad, vindt N-VA Scherpenheuvel-Zichem. Raadslid Alex Van Nijlen nam het voortouw. Hij vroeg al in oktober 2020 aan de raad voor maatschappelijk welzijn om te voorzien in een tegemoetkoming voor patiënten met oplopende afvalkosten. “Ondanks mijn vraag, verschillende herinneringen en de oorspronkelijke belofte om een regeling uit te werken tegen januari 2021 blijven deze patiënten vandaag nog steeds in de kou staan.”

Prioritaire actie

Deze patiënten hebben geen boodschap aan een zoveelste uitstel omdat uw stadsbestuur niet doet wat ze zelf beloofde te zullen doen. In het meerjarenplan van 19 december 2019 van uw stad kunt u een prioritaire actie (nummer 1/4/1/1) lezen die de menselijke waardigheid bevordert door financiële drempels te verlagen, door het uitbreiden van de tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal naar stoma- en dialysepatiënten.

De buurgemeenten geven het voorbeeld

In zowat al onze buurgemeenten wordt al jaren een extra tussenkomst toegekend aan personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneale dialysepatiënten om hun kosten voor de huisvuilophaling te verminderen. Deze tegemoetkoming kan in natura zijn (zoals bijkomende vuilniszakken) of financieel. Ecowerf kan dit vlot verwerken via het DifTar-systeem. Ook  onthaalouders en jonge ouders hebben recht op vermindering.

Weer wachten op concreet resultaat

“Een systeem dat in tientallen gemeenten al jaren in gebruik is, via eenvoudige afspraken, formulieren en online tools blijkt in Scherpenheuvel-Zichem een onoverkomelijke hindernis. Onbegrijpelijk.”, is Alex formeel. Nadat hij in oktober 2020, juni 2021 en april 2022 telkens het gemeentebestuur op haar gemaakte beloftes in dit dossier wees, wacht N-VA Scherpenheuvel-Zichem ondertussen nog steeds op een concreet resultaat dat de mensen en patiënten die met deze moeilijke problematiek te maken hebben toch een beetje financieel ontlast.

Nu heeft men opnieuw beloofd dat het tegen het september 2022 zeker in orde zal komen. Dat wordt dus een belangrijke maand voor deze patiënten. We houden het voor u in de gaten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is