2.165.110 euro extra investeringsbudget voor Scherpenheuvel-Zichem dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 4 oktober 2019, over deze onderwerpen: Financiën

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Scherpenheuvel-Zichem betekent dat concreet 2.165.110 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Allessia Claes  van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Allessia Claes.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Scherpenheuvel-Zichem wil dat de stad met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in groene speelpleintjes en veilige wegen”, vult Allessia Claes aan. “Als groene long tussen Aarschot en Diest moeten we met onze stad blijven inzetten op de open ruimte en ontmoetingsplaatsen creëren voor onze inwoners. Veilige wegen zorgen er dan weer voor dat iedereen ten volle van deze ruimten kan genieten.”  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is