Iedereen burgemeester

Uw mening telt! Geef ons uw visie, ideeën en suggesties. Hieronder vindt u een korte enquête. Duid het meest toepasselijke antwoord aan en formuleer uw opmerkingen en tips. Hoe zou u het aanpakken, wat zou u veranderen?

Contactgegevens (niet verplicht)
1. Mobiliteit en veiligheid
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Er is voldoende openbaar vervoer
Fiets- en voetpaden zijn in goede staat
Er is voldoende aandacht voor fietsers en voetgangers
Er is een goede doorstroming van het verkeer
De schoolomgevingen zijn verkeersveilig
U voelt u veilig in Scherpenheuvel-Zichem
2. Wonen en werken
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Er zijn voldoende en betaalbare woningen in S-Z
Er zijn voldoende lokale handelaars
Er zijn voldoende horecagelegenheden
Ondernemers krijgen genoeg steun
3. Vrije tijd
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Er is voldoende vakantieopvang voor kinderen
De vakantieopvang voor kinderen is betaalbaar
Verenigingen krijgen de nodige steun
Er is voldoende aandacht voor sport
De sportinfrastructuur is up-to-date
Het cultuuraanbod is voldoende
Onze toeristische troeven worden in de kijker gezet
4. Zorg en onderwijs
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Wie hulp nodig heeft, krijgt die voldoende
Er is een degelijk seniorenbeleid
Er zijn voldoende seniorenflats in S-Z
Er zijn genoeg plaatsen in onze scholen
Er is voldoende voor- en naschoolse opvang
5. Gemeentelijke diensten en inspraak
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Het stadsbestuur informeert u voldoende
U heeft voldoende inspraak in het beleid
Er wordt voldoende aandacht besteed aan sluikstorten
De begraafplaatsen zijn voldoende onderhouden en toegankelijk