Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de 30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant, onder impuls van het Arrondissementeel Bestuur Leuven, hun gedeelde visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van de belangrijkste lokale thema’s is voor de burger, besloot de N-VA met één regioaanpak te komen …

Op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: In de pers, Raadslid in de kijker

'Pittige dame' en N-VA-fractievoorzitter Allessia Claes over de uitdagingen voor onze stad en haar bijzondere levenswandel in de Rondom Diest van 4/10/2017. Lees hier hier het artikel …

Op 29 september 2017

Onze afdeling organiseert een reeks pop-upcafé's waar de inwoners terecht kunnen met vragen en opmerkingen. "De mensen zijn vooral bekommerd om hun eigen leefomgeving", zegt voorzitter Xavier Lesenne. "Er is een zeer nadrukkelijke vraag naar meer groen en speeltuintjes." Lesenne en zijn ploeg kreeg …

Op 25 augustus 2017, over deze onderwerpen: Erfgoed

N-VA-parlementslid Manuela Van Werde is bezorgd over het glasraam in de kerk van Zichem. Ze pleit voor de restauratie van oudst bewaarde glasraam van Vlaanderen.   …

Op 20 augustus 2017

Dank aan alle eters en helpers! Jullie maakten er een geslaagde editie van. Hopelijk tot volgend jaar …

Op 29 juni 2017, over deze onderwerpen: Kerkhoven

Op basis van een specifieke vraag van één individu beslist het bestuur om een apart islamitische perceel in te richten op de begraafplaats in Schoonderbuken. De N-VA is tegen deze plannen. We betreuren dat de motivatie van het bestuur zich beperkt tot de intellectueel niet erg inspannende vermelding …